Organogram

In het organogram van De Kompanjie vindt u een schematische weergave van de verschillende onderdelen binnen de organisatie.

Organogram De Kompanjie