Vragen en Antwoorden

Waarvoor kan ik bij De Kompanjie terecht?

Voor alle producten en diensten van de gemeenten Pekela en Veendam.

 

Wat zijn de voordelen van De Kompanjie? 

De taken van gemeenten vragen om steeds meer specialisatie van medewerkers. De omvang van beide gemeenten is niet toereikend om de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven te waarborgen. Door het samenvoegen van de ambtelijke organisatie tot De Kompanjie zijn beide gemeenten minder kwetsbaar en kan de kwaliteit gewaarborgd blijven.

 

Blijft mijn gemeente wel bestaan?

Ja, de gemeenten Pekela en Veendam blijven bestaan.

 

Veranderen de openingstijden bij de gemeenten?

Nee, de openingstijden bij beide gemeenten blijven hetzelfde. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente.