De Kompanjie

 • Contact met De Kompanjie

  Een overzicht met contactgegevens van De Kompanjie.

 • Werkorganisatie

  De medewerkers van de gemeenten Pekela en Veendam werken in de organisatie De Kompanjie.

 • Bestuur en Management

  De Kompanjie is één geprofessionaliseerde, ambtelijke organisatie die twee zelfstandige gemeentebesturen ondersteunt en diensten aan de samenleving van beide gemeenten verleent.

 • Nevenactiviteiten Algemeen- en Dagelijks Bestuur

  Een overzicht van nevenactiviteiten van het Algemeen- en Dagelijks Bestuur van De Kompanjie.

 • Vergaderingen Algemeen Bestuur

 • Besluitenlijsten Algemeen Bestuur

  Een overzicht van besluitenlijsten van het Algemeen Bestuur van De Kompanjie.

 • Organogram

  In het organogram van De Kompanjie vindt u een schematische weergave van de verschillende onderdelen binnen de organisatie.

 • Gemeenschappelijk regeling

  De aangepaste Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie gemeenten Pekela en Veendam is vastgesteld.

 • Inkoop en aanbestedingen

  De Kompanjie, de gemeente Pekela en de gemeente Veendam maken in het kader van meer transparantie en professionalisering van haar inkoop bij het inkoopbeleid, de (EU) openbare opdrachten via deze site kenbaar aan leveranciers van diensten, producten en werken.