Agenda vergadering Algemeen Bestuur van 27 november 2018

Agenda van de openbare vergadering Algemeen Bestuur van De Kompanjie

  • Datum:            dinsdag 27 november 2018
  • Aanvang:         14.30 tot 15.30 uur
  • Locatie:           Gemeentehuis Pekela  –Commissiekamer

Agenda:

  1. Opening/vaststellen agenda
  2. Besluitenlijst AB d.d. 10 juli 2018
  3. Controleprotocol en normenkader 2018 De Kompanjie
  4. Begrotingswijziging de Kompanjie
  5. Rondvraag
  6. Sluiting