Agenda vergadering Algemeen Bestuur van 27 november 2018

Agenda van de openbare vergadering Algemeen Bestuur van De Kompanjie

  • Datum:            woensdag 10 juli 2019
  • Aanvang:         13.30 tot 14.00 uur
  • Locatie:           Gemeentehuis Pekela  –Commissiekamer

Agenda:

  1. Opening/vaststellen agenda
  2. Besluitenlijst AB d.d. 27 november 2018
  3. Jaarstukken 2018 de Kompanjie
  4. Begroting 2020 inclusief meerjarenbegroting 2021-2023
  5. Rondvraag
  6. Sluiting