Werkorganisatie

De medewerkers van de gemeenten Pekela en Veendam werken in de organisatie De Kompanjie.

Binnen De Kompanjie wordt samengewerkt met behoud van de lokale kracht. We versterken elkaar daar waar nodig en kunnen inwoners beter van dienst zijn. Dat is De Kompanjie!

Professionele organisatie

De Kompanjie is een professionele organisatie die de karakters van beide gemeenten wil behouden. Daarnaast bundelen wij onze krachten om de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners van beiden gemeenten hoog te houden. Beide gemeenten hebben een eigen college van burgemeester en wethouders, gemeentesecretaris en griffie. Daarnaast is er een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur van De Kompanjie.

Waarvoor kun je terecht bij De Kompanjie?

Je kunt bij De Kompanjie terecht voor alle dienstverlening van de gemeenten Pekela en Veendam.