Stage lopen?

Ben je op zoek naar een stageplaats, afstudeerplaats, leerwerktraject of werkervaringsplaats? Laat dit aan ons weten.

Stage lopen bij De Kompanjie

Een stageverzoek kun je indienen door het stageformulier in te vullen. Vul de gegevens zo volledig en nauwkeurig mogelijk in. Stuur ook je curriculum vitae mee. Je ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging.

Stageformulier

Vergeet de volgende gegevens niet in te vullen op het stageformulier:

  • de begin- en einddatum van stage/afstudeerperiode;
  • het aantal beschikbare dagen per week/aantal uren per week;
  • eventuele opdrachten/taken die je in je stage wil uitvoeren;
  • een uitgebreide motivatie.
  • afdeling van de organisatie waar je stage wilt lopen/ervaring op wilt doen
  • eventuele opleiding die je volgt (richting en niveau zijn hierbij van belang, evenals het opleidinginstituut)

Reactie

Je ontvangt uiterlijk binnen zes weken een reactie op jouw aanvraag. Indien er geen stagemogelijkheden zijn, worden je gegevens automatisch verwijderd. Uiteraard kan je voor een volgende stage gewoon weer een aanvraag indienen.