TOZO-uitkering verlengen Pekela

Voortgang: 0%.

Verlenging

Ter inleiding

Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor verlenging van de tijdelijke (aanvullende) uitkering levensonderhoud Tozo tot uiterlijk 30 september 2021.

U kunt dit formulier alléén gebruiken als u een aanvullende Tozo-uitkering heeft toegekend gekregen en de periode tussen de einddatum van die uitkering en de datum waarop u de verlenging van de uitkering wilt laten ingaan korter is dan 3 maanden. Heeft u eerder een Tozo uitkering ontvangen? En is de tijd tussen de eerdere uitkering en de door u gewenste verlenging 3 maanden of langer? Dan kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier voor een nieuwe aanvraag Tozo 5.

 

Verlenging is alleen mogelijk als het inkomen van u en uw partner onder het sociaal minimum komt. Is uw gezinsinkomen hoger dan het sociaal minimum? Dan heeft u geen recht op de verlenging van de uitkering levensonderhoud Tozo.

Wat is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is per 1 juli 2021 netto per maand:

 • Voor gehuwden en samenwonenden:
  • beide partners van 21 tot AOW-leeftijd: € 1541,00
  • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd: € 1627,08
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen: € 1344,99
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen: € 1036,79
  • van 18 tot 21 jaar, wel kinderen: € 840,78
  • van 18 tot 21 jaar, geen kinderen: € 532,58
 • voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
  • van 21 tot AOW-leeftijd: € 1078,70
  • van 18 tot 21 jaar: € 266,29

Heeft u al een lening bedrijfskapitaal Tozo voor een lager bedrag dan €10.157 en wilt u een aanvullende lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen? Of heeft u nog geen lening bedrijfskapitaal Tozo en wilt u die nu voor het eerst aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier nieuwe aanvraag Tozo 3 in. Als u al het maximale bedrag van € 10.157 heeft geleend, is extra lenen op basis van de Tozo niet mogelijk. U kunt misschien wel een lening bedrijfskapitaal op basis van de Kleine Kredieten Corona (KKC) of op basis van het reguliere Bbz aanvragen. 

Wat zijn de voorwaarden?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag, gelden nu ook.