Melding Carbidschieten Veendam

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Voorwaarden

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

De melder verklaart hierbij zich te houden aan de op dat moment geldende coronamaatregelen en de volgende voorwaarden zoals deze zijn gesteld in artikel 2:73a van de Algemene Plaatselijke Verordening 2020 van de gemeente Veendam:

 • Er wordt gebruik gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 40 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 • Het gebruik vindt plaats op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur;
 • Tot 14 dagen voorafgaand aan de datum van gebruik is melding gedaan aan het college van burgemeester en wethouders;
 • De melding is vergezeld van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt;
 • Er maximaal vier personen aanwezig zijn die carbid schieten, waaronder een meerderjarige bewoner van de betreffende woning die ervoor zorg draagt dat deze voorwaarden worden nageleefd;
 • De melding is tevens voorzien van een kaart/plattegrond waarop de betreffende locatie is ingetekend;
 • De plaats waar geschoten wordt is gelegen:
  • op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en;
  • op een afstand van tenminste 300 meter van ziekenhuizen en zorginstellingen;
  • op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
 • Het vrijeschootsveld is minimaal 75 meter en hierin liggen geen verharde openbare wegen of paden;
 • Er is sprake van een zekere mate van verlichting;
 • Er wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen.
 • De melkbus(sen) waarmee wordt geschoten mogen niet worden afgesloten door middel van een deksel.
Verplichte vraag: Ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.