TOZO-uitkering aanvragen Veendam

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Lees onderstaande informatie goed door voordat u doorgaat naar de aanvraag

Heeft u al een aanvullende Tozo-uitkering ontvangen? En wilt u nu verlenging van uw aanvullende uitkering voor levensonderhoud aanvragen? Ga dan verder in het formulier voor verlenging.

Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor tijdelijke (aanvullende) financiële ondersteuning. U kunt de uitkering alléén aanvragen als u door de coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen en het totaal van uw gezinsinkomen onder het sociaal minimum komt. Ook kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een lening voor bedrijfskapitaal als uw onderneming door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen is gekomen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

Wat is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is per 1 juli 2020 netto per maand:

 • voor gehuwden en samenwonenden:
  • beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1512,90;
  • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1606,88;
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.320,47;
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1017,89;
  • van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 825,46;
  • van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 522,88.
 • voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
  • van 21 tot AOW-leeftijd € 1059,03;
  • van 18 tot 21 jaar € 261,44.

Eerdere uitkering levensonderhoud of bedrijfskapitaal

Heeft u al eerder een Tozo-uitkering gekregen? Is de periode tussen de einddatum van die uitkering en de datum waarop u de nieuwe uitkering wilt laten ingaan korter dan 3 maanden? Dan kunt u gebruik maken van het verkorte aanvraagformulier voor verlenging van de uitkering. 

Is de tijd tussen uw eerdere Tozo-uitkering en deze nieuwe uitkering 3 maanden of langer? Dan kunt u wel gebruik maken van dit aanvraagformulier.

Heeft u al eerder een lening bedrijfskapitaal Tozo ontvangen? Of heeft u deze aangevraagd en wilt u dit bedrag ophogen? Ook dan kunt u gebruik maken van dit aanvraagformulier. U kunt enkel een aanvullende lening aanvragen tot het maximumbedrag van € 10.157. Als u het maximumbedrag van € 10.157 heeft geleend, is extra lenen op basis van de Tozo niet mogelijk. U kunt dan misschien een lening bedrijfskapitaal op basis van de Kleine Kredieten Corona (KKC) of op basis van het reguliere BBZ aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?

Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling, kunt u op www.krijgiktozo.nl een beslisboom met vragen doorlopen. Dit geeft een eerste indicatie of u bij de doelgroep hoort en wel of niet in aanmerking kunt komen. Belangrijke voorwaarden zijn het voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar en het op 17 maart 2020 staan ingeschreven bij de KvK. 

Let op: zijn u en uw partner beiden zelfstandige? Dan kan slechts één van u beiden een aanvraag voor de uitkering levensonderhoud indienen. Heeft u beiden een eigen bedrijf? Dan kunt u wel allebei een aanvraag doen voor een lening voor bedrijfskapitaal.

NB: beide partners moeten de aanvraag ondertekenen.  

Wat kunt u aanvragen?

U kunt een aanvraag doen voor:

 • een uitkering levensonderhoud die uw gezinsinkomen voor maximaal 6 maanden (tot en met uiterlijk 31 maart 2021) aanvult tot het sociaal minimum; en/of
 • een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.

Let op: de uitkering levensonderhoud kunt u in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende kracht tot 1 oktober aanvragen. Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Dus vraagt u de uitkering bijvoorbeeld aan op 18 november? Dan kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 oktober (of vanaf 1 november, 1 december, 1 januari, enzovoort). Vraagt u de uitkering aan op 15 december? Dan kunt u aanvragen vanaf 1 december, of de 1e van een latere maand. U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering meer aanvragen voor de voorafgaande maanden.

Wat moet u doen?

 1. U vult de vragen naar waarheid in. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. U geeft een schatting van uw gezinsinkomen in de maanden waarvoor u de aanvraag doet. Het inkomen van andere volwassenen in uw huishouden (waaronder uw kinderen) hoeft u niet op te geven.
 2. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 3. U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.
 4. U geeft wijzigingen in uw situatie in de periode van aanvullende inkomensondersteuning direct door! U gaat bijvoorbeeld meer of minder verdienen dan u nu opgeeft, u gaat verhuizen of uw gezinssamenstelling wijzigt.

Wanneer krijgt u de ondersteuning?

Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning. De gemeente waar u woont zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. De gemeente streeft ernaar om u uiterlijk binnen 4 weken te laten weten waar u aan toe bent.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en wordt de bijstand teruggevorderd.

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2020 en - als u ook in 2021 een Tozo-uitkering ontvangt - het jaar 2021. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen en telt daarom mee voor uw mogelijke recht op huur- en zorgtoeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020 (en 2021, indien van toepassing). Mogelijk betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.
Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.